خبرنامه مطالب آموزشی و صنعتی

چنانچه تمایل به دریافت آخرین اخبار ماشین آلات تولیدی و یا مطالب متنوع آموزشی دارید ،لطفا آدرس ایمیل خود را ثبت نمائید بدیهی است هر زمان که از دریافت خبــــرنامه منصرف شوید  ، می توانید گزینه "لغو اشتراک " را در انتهای خبرنامه کلیک کنید
بلافاصله برای شما ایمیلی جهت تائید مجدد درخواست عضویتتان ارسال خواهد شد لطفا به نامه های خود مراجعه و نامه دریافتی بابت اشتراک خود را تائید نمائید.

 

 
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp